شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

مقررات آموزشی دوره دستیاری را از اینحا دریافت کتید

منابع آزمون ارتقا گواهینمامه و دانشنامه در سال 1395 را از اینجا دانلود نمایید

 

 

برنامه چرخشی دستیاران روانپزشکی سال  2-3-4    1394-95

بخش

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبشهت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

نورولژی

 

صوفی

رضایی

ستاری فاضلی

رضایی

برنا بهروش

جهاندیده

ذوالفقاری

بهروش

ذوالفقاری

 

امیرلطیفی ستاری

صمدی جهاندیده

صمدی مکوندی

امیرلطیفی  برنا- صوفی  

اطفال

ریحانی

مکوندی امیرلطیفی

ریحانی

پاک مهر

مکوندی

امیرلطیفی

ریحانی

سبزعلی

مکوندی

امیرلطیفی

حسین زاده

رمضانی مهر

صوفی

ستاری فاضلی

قلی پور

نیری فرد

 صوفی ستاری فاضلی

شمس اله صوفی ستاری فاضلی

برنا

صمدی جهاندیده

برنا

صمدی جهاندیده

برنا

صمدی جهاندیده

رضایی 2 بهروش ذوالفقاری

رضایی 2

بهروش ذوالفقاری

رضایی 2 بهروش ذوالفقاری

مسمومین

خردمند

__

صفاری

راشدی

__

حمزه نژاد

روزبخش

بهرامی

نظریه

سلیمانپور

__

___

اعتیاد

حمزه نژاد

رضایی 4

حمزه نژاد

رضایی 4

خردمند

خردمند صفاری

راشدی  صفاری

راشدی

سلیمانپور

سلیمانپور

بهرامی

بهرامی

نظریه روزبخش

نظریه روزبخش

پزشکی قانونی

__

___

راشدی رضایی4

حمزه نژاد

خردمند

صفاری صمدی

بهرامی

روزبخش

سلیمانپور

نظریه

___

___

طالقانی

سالمنـدان

سبزعلی پاک مهر

___

رمضانی مهر

شمس اله

حسین زاده

قلی پور

 

 

 

 

 

 

جامعه نگر

رواندرمانی

صمدی4 سلیمانپور بهرامی نظریه روزبخش

مهرگان

صمدی4 سلیمانپور بهرامی نظریه روزبخش

مهرگان

صمدی4 سلیمانپور بهرامی نظریه روزبخش

مهرگان

صمدی4 سلیمانپور بهرامی نظریه روزبخش

مهرگان

صمدی4 سلیمانپور بهرامی نظریه روزبخش

مهرگان

سلیمانپور بهرامی نظریه روزبخش

مهرگان

خردمند صفاری راشدی حمزه نژاد

خردمند صفاری راشدی حمزه نژاد

خردمند صفاری راشدی حمزه نژاد

خردمند صفاری راشدی حمزه نژاد

خردمند صفاری راشدی حمزه نژاد

خردمند صفاری راشدی حمزه نژاد

سایکوسوماتیک

طالقانی

جهاندیده برنا ذوالفقاری بهروش

برنا ذوالفقاری بهروش

برنا ذوالفقاری بهروش

صمدی امیرلطیفی مکوندی

صمدی امیرلطیفی مکوندی

صمدی امیرلطیفی مکوندی

صوفی صمدی رضایی2

صوفی صمدی رضایی2

صوفی صمدی رضایی2

فاضلی ستاری

فاضلی ستاری

فاضلی ستاری

 

 

برنامه چرخشی دستیاران روانپزشکی سال  1-2-3-4    1394-95

بخش

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبشهت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

دکتر ظهیرالدین

عرب زاده  صفاری

عرب زاده  سبزعلی

دانایی

حمزه نژاد

دانایی

ماهورام

 

ماهورام

حسینی  

حسینی

برزگر

 

برزگر

باتقـوا

باتقـوا  

دکتر صدر

دانایی 

شمس اله

دانایی

راشدی

قلی پور  ماهورام

قلی پور

ماهورام

اصلاحی

پاک مهر

رمضانی مهر

اصلاحی

پاک مهر

خردمند

امیرلطیفی

نظریه  

ذوالفقاری

نظریه

اصلاحی

روزبخش

اصلاحی

صوفی

جهاندیده

امینی  

بهرامی

امینی

دکتر شمس

اصلاحی

قلی پور 

اصلاحی

قلی پور

فاتحی

پاک مهر

فاتحی

پاک مهر

رضایی 4

عرب زاده

شمس اله

رضایی 4

عرب زاده

نیری فرد

برزگر

برزگر

باتقوی

باتقوی

صوفی

اسماعیلی  

اسماعیلی

دکتر سمنانی

 

فاتحی

رمضانی مهر

جهاندیده

خردمند

اسماعیلی

اسماعیلی

جهاندیده  

اسماعیلی

سبزعلی  

رضایی 2

برنا

سبزعلی  

مکوندی

باتقوا

 

ستاری

باتقوا

حسینی

بهرامی

حسینی

روزبخش

اصلاحی

سلیمانپور

اصلاحی

سلیمانپور

دکتر مهدوی

 

ماهورام

پورمحمودیان

راشدی

ماهورام

شمس اله

اصلاحی

شمس اله

اصلاحی

نیری فرد

فاتحی

سبزعلی

فاتحی

حسین زاده

امینی

امینی

بهروش

اسماعیلی

اسماعیلی  

برزگر

برزگر

دکتر واثـق

برزگر- امینی

فاضلی  

فاتحی

رمضانی مهر

عرب زاده

ستاری

عرب زاده

دانایی

حمزه نژاد

دانایی

اصلاحی  

اصلاحی

امینی

امینی

حسینی

حسینی

 

نحوه ارزیابی:

  1. ارزیابی درون بخشی که از سوی اساتید انجام می شود كه اين نمره با توجه به حضور و غياب ، عملکرد بالینی دستیاران ، مشارکت در بحث ها و توان علمی ایشان ، و معرفي بيمار وتوسط اساتيدی که دستیاران دروه چرخشی خود را با وی گذارانده اند اعلام می شود.
  2. امتحان کتبی: در دویا چند نوبت ، بصورت حذفی انجام می شود.
  3. امتحان شفاهی: OSCEوMini CEX
  4. اخلاق : ارزیابی با توجه به آیین نامه اخلاق حرفه ای و نحوه تعامل دستیار با بیماران و همکاران و ارزیابی اساتید انجام می شود.
  5. ارزیابی توانمندی دستیار در انجام روان درمانی
  6. مجموع نمره ارتقا حداکثر 300 است که در سه سال اول دستیاری 150 نمره اختصاص به ارزیابی درون بخشی، اخلاق، امتحانات شفاهی و روان درمانی داشته و 150 نمره متعلق به نمره کتبی ( آزمون های کتبی دوره ای و آزمون کتبی ارتقاء) است.
  7. هر دستیار برای ارتقا به سال بالاتر باید در حوزه های ذکر شده هرکدام به تنهایی حداقل نمره را کسب کند.

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.