جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

برنامه های آموزشی دستياري روانپزشكي

 

این برنامه ها براساس آخرین ضوابط آموزشی دوره دستیاری روانپزشکی تدوین شده است:

اهداف آموزشي دستياري روانپزشكي :

هدف از دوره چهار ساله دستياري روانپزشكي رسيدن به مولفه هاي زير است :

الف- درك دانش روانپزشكي و سير تحول آن بطور اعم

ب- فراگيري كليه طبقه بنديها و بيماريهاي روانپزشكي

پ-  فراگيري كامل سايكوفارماكولوژي و يافتن مهارت در بكاربردن اين دانش

ت- فراگيري درمان غير داروئي و بكارگيري آن در درمان بيماران

ث- آموختن روانپزشکی جامعه نگر و توانایی برنامه ریزی، مدیریت و انجام مداخلات جامعه نگر در حوزه بهداشت روان

ج- آموختن نقش سایر بیماری ها در بیماری های روانپزشکی و بالعکس و انجام مداخلات مناسب و مدیریت درمان اختلالات فوق

چ-مدیریت و درمان دارویی و غیردارویی اختلالات روانپزشکی برای تمام سنین

رسيدن به اين اهداف با رعایت برنامه آموزشی دستیاری روانپزشکی مصوب 1386 در طي چهار سال دوره دستیاری روانپزشکی قابل دستیابی می باشد. آنچه در ذيل عنوان مي شود برنامه سالانه دستياري براي نيل به اين مقصود است :

 

اهداف اصلی مورد نظر در سال اول :

الف- فراگيري ترمينولوژي روانپزشكي

ب- فراگيري فنون مصاحبه تشخيصي و فرموله كردن تشخيص ، توان مطرح كردن تشخيصهاي افتراقي و بحث در آن

پ- فراگيري بيماريهاي روانپزشكي و نحوه درمان بیماران بستری تحت آموزش و نظارت مستقیم اساتید

ت- فراگيري سايكوفارماكولوژي و استفاده از آن در درمان

ث- فراگيري معاينه نورولوژي و بررسي ، تشخيص و درمان مشكلاتي نظير سردرد و اختلالات تشنج

ج-آموختن اورژانس های روانپزشکی و نحوه مداخلات درمانی در اورژانس روانپزشکی

چ-آموختن نحوه تشخیص و درمان در بیماران سرپایی طی آموزش مستقیم تئوری و عملی اساتید

 

اهداف اصلی مورد نظر در سال دوم  :

الف- بسط مهارتهاي مصاحبه اي و تشخيصي

ب- فراگيري بيماريهاي روانپزشكي و بسط آنچه در مورد اين بيماريها در سال اول آموخته شده با تاکید بر درمان سرپایی بیماران  

پ- بسط دانش سايكوفارماكولوژي

ت- آشنائي با دانش به روز روانپزشكي ( ژورنالهاي معتبر اين رشته )

ث- آشنائي با بيماريهاي نورولوژيي كه با بيماريهاي روانپزشكي همپوشاني دارند

ج - فراگيري اصول تئوری حداقل دو مكتب رواندرماني و انجام یک / دوسبک رواندرمانی تحت نظارت مستقیم اساتيد

چ-آشنایی با مصاحبه با بیماران

ح-  بسط دانش اورژانس های روانپزشکی و استفاده عملی از دانش اداره اورژانس های روانپزشکی تحت نظارت دستیاران سال بالا و اساتید

خ- فراگيري مصاحبه تشخيصي در روانپزشكي اطفال

د- فراگيري تئوری و عملی بيماريهاي روانپزشكي اطفال در دو حوزه بیماران بستری و سرپایی با نظارت مستقیم اساتید فوق تخصص مربوطه

  

اهداف اصلی مورد نظر در سال سوم :

الف- آشنایی و آموختن روانپزشکی جامعه نگر و نحوه مداخلات بهداشت روان در این حوزه

ب- انجام حداقل دو سبک روان درمانی تحت نظارت اساتید

پ- آشنایی تئوری و عملی روان درمانی گروهی

ت-فراگيري تئوری و عملی روانپزشکی رابط-مشاور با نظارت مستقیم اساتید فوق تخصص مربوطه

ث- فراگيري تئوری و عملی پیشگیری و درمان اختلالات وابستگی و سوء مصرف مواد

ج- آشنایی با خط اول مسمومیت های عمدی و خودکشی در مرکز تخصصی مربوطه

چ-آشنایی با روانپزشکی قانونی

 

اهداف مورد نظر در سال چهارم :

الف-بدست آوردن مهارت کافی برای انجام مداخلات درمانی با تاکید بر رسیدن به استقلال در این حوزه تا هنگام فارغ التحصیلی

ب- يافتن مهارت در بكارگيري توام از روشهاي درمان داروئي و غير داروئي روانپزشكي

پ-کسب توانمندی لازم برای همکاری و هدایت  تیم درمانی بهداشت روان شامل: روانشناس، كاردرمانگر و مددكار جهت درمان ، بازتواني و پيگيري بیمار

 ورود به دوره دستياري روانپزشکی :

ماه اول :

 بمنظور آماده سازي هر چه سريعتر دستیاران در برخورد با بيماران روانپزشكي يكدوره فشرده و مروري آموزش باليني روانپزشكي در هفته اول  ورود دستیاران محترم، در نظر گرفته شده است  . اين دوره كمك خواهد كرد كه سريعتر به رويكرد هاي تشخيصي - درماني روانپزشكي آشنا شوند . همچنين در طول چند ماه اول كلاس مصاحبه باليني به صورت تئوري و عملي برگزار مي گردد.

كشيكها و مسئوليت ها در شش ماه اول ورود :

    با توجه به اينكه شروع هر دوره جديدي با استرس زيادي همراه است . برنامه انتقال مسئوليتها به گونه اي تعبيه گرديده است تا دستیاران بصورت تدريجي در بطن وظايف خود قرار گيرند . بدين منظور دستیاران در  ماه ابتدائي ورود خود بصورت مشاهده گر (observer)در  سرويسها قرار گرفته و در جريان امر تشخيص و درمان خواهند بود . همچنين در طول كشيكهاي سال اول نيز همراه با دستياران سالهاي بالاتر و با نظارت مستقیم ایشان به ويزيت بيماران خواهند پرداخت . از ماه دوم  با نظارت دستيار سال بالاتربه معرفي بيمار در گزارش صبحگاهي مي پردازند .  همانطوريكه ملاحظه مي فرمائيد اين فرصت در اختيار دستیاران قرار گرفته است تا پس از آماده سازي خود ، عهده دار مسئوليتهاي دستياري شوند . بنابراين بديهي است پس از اين مدت اين انتظار مي رود تا بتوانيد با احاطه هر چه بيشتر به مسئوليتهاي خود بپردازند .

پس از طی یک ماه اول آموزش های فشرده دستیاران محترم در سرویس های بستری تحت نظارت مستقیم اساتید و دستیاران سال بالاتر آموزش اداره و درمان بیماران بستری را می آموزند.

 برنامه چرخش دستياري در سال اول :

    پس از ماه اول دستياري خود در برنامه منظم چرخش دستياري قرار خواهند گرفت . در طول اين برنامه در مجموعه روانپزشكي بيمارستان امام حسين (ع) در هر سرويس حداقل دو ماه توقف خواهيد داشت . همچنين سه  تا چهار ماه در سال به بخش روانپزشكي بيمارستان  طالقاني معرفي خواهيد شد .

ساعات حضور در بيمارستان :

    بمنظور آموزش بهينه دستیاران ، جهت ورود و خروج ساعات مشخص مقرر گرديده است . ساعت ورود به مجموعه 8:00  صبح ( باتوجه به برنامه هاي گروه ) و ساعت خروج حداقل 16:00    مي باشد ثبت دقيق ساعات ورود و خروج در دفتر مجموعه روانپزشکی خواهد بود.  

 

تذكر :   دستياران محترم در دوره چرخشی بيمارستان طالقاني  با هماهنگی با اساتید مربوطه، موظف  به شركت در برنامه هاي آموزشی روزهاي يكشنبه و پنجشنبه بيمارستان امام حسين  (ع )  مي باشند  .

 

دوره هاي تكميلي دستياري:

 الف- روانپزشكي اطفال :

    براي آشنائي بيشتر با روانپزشكي اطفال دوره سه ماهه اي در سال دوم/سوم دستياري به اين مهم اختصاص داده شده است . در اين مدت با بيماريهاي روانپزشكي اطفال آشنا شده و درمانهاي دارویی وغير داروئي این حوزه آموزش داده خواهد شد . كلينيك هاي اطفال فرصتي مناسب جهت آشنائي با بيماران سرپائي روانپزشكي اطفال است . بخش روانپزشکی اطفال و درمانگاه های مربوطه در بیمارستان امام حسین(ع) واقع است. درمانگاه فعال روانپزشکی رابط مشاور اطفال نیز تحت نظر گروه روانپزشکی در بیمارستان کودکان مفید برقرار است. برای توضیحات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید. 

 ب- روانپزشکی رابط- مشاور:

 برای آشنایی بیشتر با روانپزشکی رابط- مشاور دوره سه ماهه ای در سال دوم/سوم دستیاری به بخش فوق تخصصی رابط مشاور واقع در بیمارستان طالقانی اختصاص داده شده که فرصتی مغتنم برای آشنایی با بیماران بستری و سرپایی این حوزه و نحوه پاسخ دهی به مشاوره های سایر بخش ها می باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کلیه بخش های روانپزشکی در بیمارستان های عمومی می باشند، فرصتی مغتنم برای تقویت شاخه روانپزشکی رابط-مشاور می باشد و ارتباط بین بخشی بالایی وجود دارد و یکی از برنامه های آموزشی مهم پاسخ دهی به مشاوره های سایر بخش های تخصصی می باشد که به لحاظ اهمیت بالینی و آموزشی و تلاش در جهت سرویس دهی هرچه بهتر به بیماران، کلیه دستیاران محترم ملزم به استفاده از نظر اساتید (آنکال /...) برای پاسخ دهی به مشاوره ها می باشند . برای توضیحات بیشتر به صفحه مربوطه مراجعه نمایید

 ج- روانپزشکی جامعه نگر

هدف کلی : دستیار در پایان دوره ، دانش، نگرش و مهارتهای لازم را در زمینه سلامت روان و روانپزشکی جامعه نگر منطبق بر کوریکولوم آموزشی کسب کرده باشد.

(دوسال قبل برنامه ها در دو سطح «اخیر» و «دورنما» تعریف شدند که دورنما،راه اندازی مرکز سلامت روان جامعه نگر واستفاده از آن در آموزش دستیاران بود که این هدف اکنون محقق شده است)

 آموزش دستیاران دردوره جامعه نگر شامل موارد زیر است:

1-  آموزش تئوری

2-  برنامه های مشاهده ای ومشارکتی(افزایش مهارت های فردی وکارگروهی)

در سه سطح پیشگیری

3-  برنامه های پژوهشی

(دستیاران در روزهای دوشنبه وسه شنبه به مدت شش ماه در این آموزش ها شرکت میکنند)

 • آموزش تئوری:

این آموزش ها درقالب کنفرانس هایی که خود دستیاران به صورت گروهی آماده میکنند درحضور استاد برگزارمیشود واصلی ترین موضوعات آن شاملموارد زیر میباشد:آشنایی با روانپزشکی جامعه نگرجهان وایران  - سطوح پیشگیری در سلامت روان، اقتصاد سلامت روان درجهان وایران،مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت روان درجهان وایران،سیستم ادغام سلامت روان درشبکه بهداشتی کشور

 

 • برنامه های مشاهده ای ومشارکتی(افزایش مهارت های فردی وکارگروهی)در سه سطح پیشگیری

دستیاران به طور فعال ،وبه صورت فردی وگروهی در آموزشهای زیر شرکت میکنند (درمواردی که اجرای برنامه ها توسط دستیاران است،اساتید حضور داشته و سوپرویژن میدهند):

 •   تماس با سطح اول جامعه(مردم)به صورت سخنرانی برای عموم در CMHC و مدارس
 •   بهداشت روان مدارس:آموزش مهارت های زندگی و بلوغ به دانش آموزان و آموزش های خاص والدین در مدارس
 •   آموزش فرزندپروری به والدین
 •   آموزش به کارشناسان و روانشناسان و پرسنل مراکز بهداشت وبیمارستانها: مدیریت  بحران/شناسایی اضطراب و افسردگی و...
 •   برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی برای رابطین درمان
 •   ویزیت ومدیریت مشکلات زنان آسیب دیده در مرکز میخک سفید
 •   آشنایی با برنامه های مرکزسلامت روان جامعه نگر
 •   آشنایی بامشاوره تلفنی
 •   شرکت دربرنامه های ویزیت درمنزل ومراقبت های پس ازترخیص زیر نظر مرکز سلامت روان جامعه نگر
 •   آشنایی با خدمات بازتوانی و خانه های با درب باز
 •   حضور یک روزه دستیاران در وزارت بهداشت جهت آشنایی با برنامه های کلان پیشگیری و سلامت روان کشور
 •   آشنایی با مراکزNGO(درهمه دوره هاوجودندارد)
 •   آشنایی با مرکز نگهداری کودکان کار وبرنامه ریزی مدیریتی دراین زمینه(ازدوره مهرماه به برنامه اضافه شده است)

 

 • برنامه های پژوهشی:

·      برگزاری ژورنال کلاب مرتبط با روانپزشکی جامعه نگر ادغام دربرنامه ژورنالهای یکشنبه

·      آشنایی ومطالعه درمورد مطالعات کیفی

·        دوره های قبل:

تهیه پرسشنامه و پرووپوزال مربوط به اختلالات زنان آسیب دیده

تهیه پرسشنامه و پروپوزال مربوط به شناخت روانپزشکان از بازتوانی

·      مدیریت واجرای پروژه نیازسنجی بهداشت روان درمنطقه هفت

·      این دوره: طراحی یک پروژه درزمینه نیازسنجی بهداشت روان درکودکان ومدارس منطقه

 

سیستم ارزیابی

 •  حضور دستیاران در هر یک از برنامه ها ( به جز وزارت بهداشت) زیر نظر یکی از اساتید مسئول می باشد و نمره کار به صورت فردی و گروهی ارائه می شود.
 • هر پنجشنبه دستیاران گزارش گروهی از عملکرد یک هفته به مسئول برنامه ارائه می دهند و در آن گزارش باید سهم هر دستیاردر اجرای برنامه گروهی به طور دقیق مشخص شده باشد.
 • ارزیابی نحوه فعالیت های فردیشامل  ارزیابی : سخنرانی/انجام تکالیف فردی/حضور فعال
 • گزارش های گروهی برای هر برنامه:شامل:عنوان، هدف،محتوا،پروسه،فیدبک

امتحان از این دورهبه برنامه اضافه شده است

نمره کل، برآورد نمره اساتید مسئول ، مسئول برنامه وامتحان می باشد.

 د- روان درمانی

روان درمانی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

مقدمات روان درمانی در گروه روانپزشکی شهیدبهشتی از بدو ورود دستیاران با تاکید روی مهارت های مصاحبه با بیماران و آموزش مهارت های ارتباطی شروع می شود و آموزش دروس تئوری اختصاصی انواع روان درمانی بعد از نیمسال اول آغاز می شود. تاکید گروه بر آموزش جامع تئوری و عملی حداقل دو رویکرد روان درمانی و آشنایی دستیاران با سایر رویکردهای عمده روان درمانی می باشد. بطوری که دستیاران در انتهای دوره دستیاری قادر به انجام روان درمانی با رویکردهای شناختی، رفتاری و تحلیلی می باشند. هدف ازآموزش روان درمانی بطور عمده ایجاد دانش و مهارت لازم دستیاران در ارزیابی بیماران، ارائه فرمولیشن و تشخیص مناسب چند محوری، انتخاب موثر و مناسب ترین روش درمان غیر دارویی با درنظر داشتن شرایط بیمار و انجام مداخلات روان درمانی بطرز موثر و صحیح می باشد. توجه به مداخلات درمانی غیردارویی در کنار درمان های دارویی و گاه به تنهایی در گروه روانپزشکی شهیدبهشتی برجسته می باشد و کلیه اساتید این امر را در آموزش دستیاران و درمان بیماران مد نظر دارند و تعدادی از اساتید نیز بطور تخصصی تری در امر آموزش روان درمانی در حیطه های مختلف فعالیت دارند که عبارتند از:

خانم دکتر کتایون رازجویان: خانواده و زوج درمانی

خانم دکتر مژگان خادمی: روان درمانی کودک و نوجوان

آقای دکتر سیدمهدی صمیمی اردستانی: روان درمانی شناختی و رفتاردرمانی

آقای دکتر ساسان واثق : روان درمانی شناختی رفتاری

خانم دکتر نرگس بیرقی : روان درمانی در بیماران با مشکلات جسمی و وابستگی به الکل

آقای دکتر جمال شمس: روان درمانی در بیماران مبتلا به وابستگی و سوءمصرف مواد

خانم دکتر آزاده مظاهری: روان درمانی در اختلالات جنسی

خانم دکتر نیلوفر مهدوی هزاوه : روان درمانی تحلیلی (بینش گرا و حمایتی) و گروه درمانی

برنامه آموزش روان درمانی به گونه ای است که از ابتدای سال دوم و پس از فراگیری دروس تئوری دستیاران بطور عملی و با نظارت مستقیم اساتید ابتدا به روان درمانی با رویکردهای شناختی یا رفتاری می پردازند وسپس آموزش عملی روان درمانی حمایتی و در نهایت تحلیلی را می بینند. علاوه بر جلسات سوپرویژن گروهی با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، هریک از دستیاران برای هریک از بیماران تحت روان درمانی از سوپرویژن انفرادی اساتید برای هرجلسه سود می برند. در سال سوم با افزایش تاکید بر روان درمانی طی یک دوره شش ماهه دستیاران بطور جدی تری درگیر برنامه های آموزشی روان درمانی می شوند و آموزش روان درمانی تحلیلی در این دوره با نظارت مستقیم و در اتاق آینه انجام می شود که امکان ارائه فیدبک های آموزشی و تقویت دانش و مهارت دستیاران را افزایش می دهد.

آموزش تئوری وعملی گروه درمانی بیماران بستری و سرپایی نیز از سال سوم شروع می شود و حداقل به مدت یکسال ادامه می یابد.

در سال چهارم دستیاران علاوه برادامه انجام روان درمانی با روش های آموخته شده قبلی، درمان توام (دارو درمانی و روان درمانی) را بطور تخصصی تری می آموزند و علاوه برآن با نظارت مستقیم زوج درمانی و خانواده درمانی را انجام می دهند.

کلاس ها و کارگاههایی که برای دستیاران طی دوره چهارساله ارائه می شود ، به شرح ذیل است:

 

 

کارگاه مهارت های ارتباطی

 

کلاس اخلاق و رفتار حرفه ای

 

کارگاه اصول و مهارت های مصاحبه

 

کارگاه آموزش خانواده

 

دوره آموزشی اصول روان درمانی

 

دوره آموزشی روان درمانی شناختی رفتاری

 

دوره آموزشی روان درمانی دینامیک

 

دوره آموزشی آشنایی با مکاتب روانشناسی

کارگاه مداخله در بحران

 

کارگاه حمایت روانی اجتماعی بلایا

 

 دوره آموزشی روان درمانی حمایتی

 

کارگاه سوگ

کارگاه آموزش روان شناختی بیمار

 

فرزندپروری

دوره آموزشی روان درمانی گروهی

 

دوره آموزشی روان درمانی زوج

 

دوره آموزشی روان درمانی خانواده

 

کارگاه درمان اختلالات جنسی

 

دوره آموزشی سایکومتری

 

 

 ه-روانپزشكي قانوني  :

در طول سال سوم  دستياري  به  مدت  یک ماه به پزشكي  قانوني معرفي خواهد شد  تا از نحوه  ويزيت بيماران  قانوني  چگونگي مصاحبه و ارزيابي و نگارش پسخوراند قانوني به مراجع  ذيصلاح  آگاه شويد .

 و- نورولوژي :

    طول اين دوره دو ماه است که در نيمه دوم دستياري سال اول یا سال دوم خواهد بود . در يكماهه ابتدائي اين دوره به فراگيري يك معاينه نورولوژي كامل مي پردازيد . آشنائي كامل با بررسي هاي تشخيصي درماني سردرد و اختلالات تشنج از وظايف دستیاران در اين دوره است . چنانچه دوره نورولوژي را در سال یک می گذرانید « مجاز به پاسخ دهی به مشاوره روانپزشكي اين بخش يا اظهار نظر در مورد مسائل روانپزشكي بيماران نورولوژي نمی باشید و در صورت لزوم مي توانيد همراه با دستيار سال بالا ناظر پاسخ به مشاوره باشید » . در يكماهه دوم دوره نورولوژي دستیاران با نوروسایکیاتری و تشخيص هاي افتراقي بيماريهاي روانپزشكي در حوزه نورولوژی آشنا مي شويد . مطالعه تظاهرات بيماريهائي نظير  NPH , AIDS , MS،  Frontal lobe syndromeو خواندن الكترو انسفالوگرام از وظايف دستیاران در طول اين ماه است .

 ز-اعتياد

با هماهنگي بعمل آمده با مرکز ملی مطالعات اعتیاد /مرکز دگمه چی، دستياران در سال سوم ميتوانند از آموزش اين بخش بمدت دو ماه استفاده كنند.

 ح- رادیولوژی

دوره یک ماهه که با هماهنگی با بخش رادیولوژی بیمارستان امام حسین در سال سوم دستیاری برگزار   می شود و تاکید بر شیوه های تصویر برداری مغزی است.

 

برنامه های  آموزشی گروه در بینارستان امام حسین(ع) (بجز برنامه های آموزشی ارائه شده در بخش ها و درمانگاه ها)

 

گزارش صبحگاهي :

زمان :سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه 9:00 8:00

    در جلسات فوق دستياران  گزارش بيماران بستري ، ويزيت سرپائي ، درخواست مشاوره و پاسخ به مشاوره پرداخته فرم مربوطه را به استاد مسئول گزارش صبحگاهي تحويل مي دهند رزيدنت كشيك موظف است از كليه بيماران بستري شده در روز قبل شرح حالي كامل بگيرد . معمولاً يك يا دو بيمار بصورت كامل بوسيله دستيار/انترن کشیک معرفي شده و دستیار کشیک و ساير دستياران به بحث در موضوع فوق پرداخته و نظرات استاد مسئول را جويا مي شوند . با توجه به اينكه قسمت عمده آموزش دستياري در گزارش صبحگاهي انجام مي شود ، جديت و سهيم شدن در آن موجب ارتقاء مهارت و دانش دستیاران مي شود . در طول سال اول دستياري درصورت معرفی بیمار توسط انترن کشیک، پس از معرفی بیمار دستيار سال اول كشيك روز قبل و رزيدنت سال بالاتر همراه (overlap)  توضيحات بيشتر را ادا خواهند كرد . قسمتي از ارزيابي دستیاران و تائيد دانش و مهارت دستیاران براي شركت در امتحانات ارتقاء از میزان مشاركت دستیاران در جلسات گزارش صبحگاهي اخذ خواهد شد . بديهي است شركت و ارتقاء كيفيت اين جلسات به توسط دستیاران نقش بسزائي در آموزش شخصي (self teaching)دستیاران دارد .

«  برنامه حضور اسانید در گزارش صبح گاهی  در بهار و تابستان 95»

بهار

سه شنبه

 

چهارشنبه

 

پنجشنبه

 

17/1/95

دکتر مهدوی

18/1/95

دکتر داوری

19/1/95

دکتر رازجویان

24/1/95

دکتر ظهیرالدین

25/1/95

دکتر سمنانی

26/1/95

دکتر خادمی

31/1/95

دکتر رازجویان

1/2/95

دکتر صدر

2/2/95

____

7/2/95

دکتر صمیمی

8/2/95

دکتر شمس

9/2/95

دکتر واثق

14/2/95

دکتر واثق

15/2/95

دکتر سمنانی

16/2/95

_____

21/2/95

دکتر ظهیرالدین

22/2/95

دکتر عربگل

23/2/95

دکتر خادمی

28/2/95

دکتر صمیمی

29/2/95

دکتر خادمی

30/2/95

دکتر شمس

4/3/95

دکتر واثق

5/3/95

دکتر داوری

6/3/95

دکتر واثق

11/3/95

دکتر رازجویان

12/3/95

دکتر عربگل

13/3/95

دکتر مهدوی

18/3/95

دکتر مهدوی

19/3/95

دکتر صدر

20/3/95

دکتر رازجویان

25/3/95

دکتر شمس

26/3/95

دکتر خادمی

27/3/95

دکتر مهدوی

 

تابستان

1/4/95

دکتر مهدوی

2/4/95

دکتر خادمی

3/4/95

دکتر مهدوی

8/4/95

دکتر صمیمی

9/4/95

دکتر عربگل

10/4/95

دکتر شمس

15/4/95

دکتر ظهیرالدین

16/4/95

_____

17/4/95

____

22/4/95

دکتر واثق

23/4/95

دکتر مهدوی

24/4/95

امتحان

29/4/95

دکتر مهدوی

30/4/95

دکتر داوری

31/5/95

دکتر خادمی

5/5/95

دکتر رازجویان

6/5/95

دکتر صدر

7/5/95

دکتر مهدوی

12/5/95

دکتر صمیمی

13/5/95

دکتر مهدوی

14/5/95

دکتر رازجویان

19/5/95

دکتر واثق

20/5/95

دکتر شمس

21/5/95

دکتر خادمی

26/5/95

دکتر رازجویان

27/5/95

دکتر داوری

28/5/95

دکتر واثق

2/6/95

دکتر صمیمی

3/6/95

دکتر خادمی

4/6/95

دکتر شمس

9/6/95

دکتر رازجویان

10/6/95

دکتر شمس

11/6/95

دکتر واثق

16/6/95

دکتر ظهیرالدین

17/6/95

دکتر صدر

18/6/95

دکتر رازجویان

23/6/95

دکتر واثق

24/6/95

دکتر خادمی

25/6/95

دکتر شمس

30/6/94

_____

31/6/95

دکتر عربگل

 

 

روزهای شنبه راند عمومی (بررسی مشاوره ها) با حضور کلیه اساتید محترم مجموعه

روزهای دوشنبه کنفرانس عمومی بیمارستان با حضور کلیه اساتید ، دستیاران و دانشجویان بیمارستان

 

 

 گزارش صبحگاهی جمعی :

زمان: شنبه ها  8:30 8:00

این جلسات با حضور کلیه اساتید مجموعه روانپزشکی می باشد که بر بار آموزشی جلسات می افزاید. در این جلسات درخواست مشاوره های سایر بخش ها و پاسخ دهی آن ها توسط دستیاران سال بالاتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

بررسی مشاوره ها:

زمان: شنبه ها  9:00- 8:30

در این جلسه با حضور تمامی استید پاسخ مشاوره های انجام شده توسط دستیاران در طی هفته گذشته ،مرور شده و مورد نقد قرار می گیرد

برنامه  آموزشي  بخش  روانپزشكي بيمارستان طالقاني

 

1.     گراند راند 

زمان  : شنبه  30/11-9

در اين بررسي عمومي  كه با حضور كليه اساتيد ،  دستياران  ، دانشجويان  و پرسنل بخش انجام ميشود ، تمامي بيماران  بخش مورد بررسي اجمالي قرار مي گيرند .  در اين جلسه يكي از بيماران  بخش كه از نظر آموزشي نكات ويژه اي داشته  و يا از نظر تشخيصي و درماني مشكلاتي داشته باشد  بطور  كامل معرفي شده و مورد بحث قرار مي گيرد  .

 

 

2.     ژورنال كلاب 

زمان  : شنبه 30/12- 30/11 (بجز شنبه اول هر ماه )

 

تاریخ

ساعت

برنامه

اساتید

15/1/95

30/9-8

ژورنال کلاب

کلیه اساتید گروه

11-10

دفاع از تز

 

22/1/95

 

      12-8

 

امتحان MINI CIEXکلیه دستیاران

29/1/95

30/9-8

ژورنال کلاب

 

12-10

کلاس OSCE

 

5/2/95

30/9-8

ژورنال کلاب

 

12-10

برنامه های آموزشی بیمارستان طالقانی

12/2/95

 

      12-8

 

 

امتحان OSCEدستیاران

19/2/95

30/9-8

ژورنال کلاب

 

11-30/9

دفاع از پروپوزال

 

12-11

سخنرانی

جناب آقای دکتر یاسمی

26/2/95

30/9-8

ژورنال کلاب

 

12-10

کلاس OSCE

2/3/95

تعطیل

9/3/95

30/9-8

ژورنال کلاب

 

11-10

سوپرویژن گروهی روان درمانی

 

12-11

سخنرانی

جناب آقای دکتر بنی هاشم

16/3/95

30/9-8

ژورنال کلاب

 

11-10

معرفی بیمار

 

12-11

 

 

23/3/95

30/9-8

ژورنال کلاب

 

11-10

MINI CEX

 

12-11

سخنرانی

جناب آقای دکتر تقوا

30/3/95

10-8

کلاس Searchدر Skill labبیمارستان (طبقه 7)

(برای دستیاران سال 1و2 اجباری است و شرکت سایر دستیاران اختیاری می باشد)

12-11

معرفی بیمار

 

 

 

 

3.     گزارش صبحگاهي

زمان :  دوشنبه 30/9- 30/8

در اين جلسه كليه مراجعين  روز شنبه و يكشنبه مورد بررسي قرار مي گيرند

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.