جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > فعالیت های آموزشی > برنامه های آموزشی مشترک گروه 
 
 

 

                                                                            دستیاران روانپزشکی سال 1398مهرماه

 

 دستیـاران سـال   1

1-دکتر پریسا مروتی شریف آبادی  

2-دکتر هلیا هلالی

3-دکتر مریم احمدی

4-دکتر سارا شفائی

5-دکتر هما بقائی

6-دکتر سهیلا کوه فر

7-دکتر شقایق دهقانی

8-دکتر لاله افشارمنش

9-دکتر مهسا مفتی الشیعه

10-دکتر هادی دل پسند

11-دکتر سعیده زاده بیرجندی

12- دکتر هانیه بنی اسدی

13- فهیمه فاتحی

14-سارا نورآیین

     دستیاران سال 2

 1. دکتر نیلوفر اکبرزاده
 2. دکتر نسترن سامانی
 3. دکتر منصوره صفرزاده دزفولی
 4. دکتر نرگس عادل
 5. دکتر فرناز فندرسکی
 6. دکتر روشنک محمدخانی بجدنی
 7. دکتر مهسا مغانلو
 8. دکتر پرنیان مولایی
 9. دکتر مهشید ناصری
 10. دکتر زهرا یونسی
 11. دکتر حمید میرحسینی
 12. دکتر محمدحسن مخترع
 13. دکتر عباس بابازاده دزفولی
 14. دکتر محمدرضا لعل
 15. دکتر سید احمد مؤید مرتضوی

16- دکتر سپیده خراسانی مقدم

        دستیاران سال 3

 1. دکتر هانیه حاجی بابایی
 2. دکتر سیده پگاه سیف
 3. دکتر سونیا دنبـلی
 4. دکتر ساناز مرتاضیان
 5. دکتر مهدیه موسی پور
 6. دکتر فاطمه معتقد
 7. دکتر تابان نظری
 8. دکتر لادن علم بیگی
 9. دکتر مهلا چراغی ارمی

10-دکتر حنیف تابش

11-دکتر محمدرضا موسوی پور

12- دکتر ستار اسدپورشادگان

 

 

       دستیاران سال 4

1-دکتر مهدیه گلستانی فرد

2-دکتر افروز احمدی قادیکلایی

3-دکتر فاطمه العفی

4-دکتر فاطمه السادات مصطفی نژاد

5-دکتر شیوا ایلیائی

6-دکتر حنانه صفرزاده

7-دکتر فروغ یوسفی صابر

8-دکتر سارا صادقی پور

9-دکتر مجید صادقیان

10-دکتر سید محمد مکـی

11-دکتر احمد اکبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی

یکشنبه شش ماهه اول 1397

تاریخ

ساعت

برنامه

تاریخ

ساعت

برنامه

19/1/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Mini – cex

کلاس با اساتید: EEG

10/4/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Mini – cex

کلاس با اساتید

26/1/97

 

امتحان Mini – cex

 

17/4/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

سخنرانی

Osce

معرفی بیمار

2/2/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

OSCE

کلاس با اساتید

24/4/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Mini – cex

سوپرویژن گروهی

9/2/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

سخنرانی

Mini – cex

کلاس با اساتید

31/4/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Osce

کلاس با اساتید

16/2/97

 

 

امتحان OSCE

 

7/5/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Mini – cex

کلاس با اساتید

23/2/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

 Osce

معرفی بیمار

14/5/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

زورنال

Osce

معرفی بیمار

30/2/97

8-9

9-10

12:30-10:30

ژورنال

Mini – cex

سوپرویژن گروهی 

21/5/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

سخنرانی

Mini – cex

سوپرویژن گروهی

6/3/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Osce

28/5/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Osce

 

13/3/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Mini – cex

 

4/6/96

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Mini – cex

 

20/3/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

سخنرانی  

Osce

کلاس با اساتید

11/6/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Osce

 

27/3/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Mini – cex

معرفی بیمار

18/6/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

سخنرانی

Mini – cex

سوپرویژن گروهی

3/4/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Osce

کلاس با اساتید

25/6/97

8-9

9:30-10:30

12:30-10:30

ژورنال

Osce

معرفی بیمار

 

 

 

 

برنامه آموزشی

پنجشنبه شش ماهه اول 1397

 

تاریخ

ساعت

برنامه

اساتید

16/1/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس با اساتید

(تمامی دستیاران) 

 

23/1/97

8- 9

30/9- 12

Mini CEX

کلاس مصاحبه بیمار

(تمامی دستیاران) 

دکتر نیشابوری –دکتر بیرقی   

30/1/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس EEG

(تمامی دستیاران) 

دکتر سمنانی  (تمامی دستیاران) 

6/2/97

8- 12

 

کارگاه ترک مواد

تمامی دستیاران  

13/2/97

امتحـان پره ارتقـاء دوم

20/2/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس سیکوفارماکولوژی

(تمامی دستیاران) 

دکتر صدر

27/2/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس سیکوفارماکولوژی

(تمامی دستیاران) 

دکتر صدر

3/3/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی: مقدمات  (1)

(تمامی دستیاران) 

دکتر شمسی (تمامی دستیاران) 

10/3/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی: مقدمات  (2)

(تمامی دستیاران) 

دکتر شمسی (تمامی دستیاران) 

17/3/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی: مقدمات (3)

(تمامی دستیاران) 

دکتر شمسی (تمامی دستیاران) 

24/3/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس تفاوتهای انواع رواندرمانی

(تمامی دستیاران) 

دکتر مهدوی (دستیاران 1و 2) 

31/3/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی دینامیک

(تمامی دستیاران) 

دکتر مهدوی (دستیاران 1و 2) 

7/4/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی دینامیک

(تمامی دستیاران) 

دکتر مهدوی (دستیاران 1و 2) 

14/4/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی دینامیک

(تمامی دستیاران) 

دکتر مهدوی (دستیاران 1و 2) 

21/4/97

امتحـان ارتقـاء

28/4/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی دینامیک

(تمامی دستیاران) 

دکتر مهدوی (دستیاران 1و 2) 

4/5/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی دینامیک

(تمامی دستیاران) 

دکتر مهدوی (دستیاران 1و 2) 

11/5/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی CBT

(تمامی دستیاران) 

دکتر صمیمی (دستیاران 1و 2) 

18/5/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی CBT

(تمامی دستیاران) 

دکتر صمیمی (دستیاران 1و 2) 

25/5/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی CBT

(تمامی دستیاران) 

دکتر صمیمی (دستیاران 1و 2) 

 

1/6/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی CBT

(تمامی دستیاران) 

دکتر صمیمی (دستیاران 1و 2) 

8/6/97

تعطیـل

15/6/97

8- 9

30/9- 12

لکچر رزیدنتی

کلاس رواندرمانی CBT

(تمامی دستیاران) 

دکتر صمیمی (دستیاران 1و 2) 

22/6/97

 

لکچر رزیدنتی

(تمامی دستیاران) 

29/6/97

تعطیـل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی

دستیاران تخصصی روانپزشکی

یکشنبه شش ماهه دوم 1397

تاریخ

ساعت

برنامه

 

1/7/97

9:15 –8:15

ژورنال: دکتر مرتاضیان       استاد سوپروایزر: دکتر خردمند

10:45 –9:30

کلاس رواندرمانی      استاد: دکتر صمیمی

8/7/97

9:15 –8:15

Case report  دکتر موسی پور       استاد:

10:45 9:30

جشن فارغ التحصیلی دستیاران سال 4

15/7/97

9:15 –8:15

ژورنال: دکتر العفی        استاد سوپروایزر:  دکتر شمسی

10:45 –9:30

سال1: کلاس مصاحبه 1:اهمیت دیدگاه بیوسایکوسوشیال ساختار و مصاحبه / استاد: دکتر وزیری

سال دو و سه  :  آموزش مصاحبه با کودک و نوجوان  استاد: دکتر داوری

سال چهار:Mini – cex : دکتر باتقوا     استاد: دکتر وزیری

12- 11

Text review

22/7/97

9:15 –8:15

ژورنال: دکتر چراغی        استاد سوپروایزر: دکتر صدر

10:45 –9:30

سال1:کلاس مصاحبه 2- انواع مصاحبه ها و تکنیک های مصاحبه/ استاد: دکتر وزیری

سال دو تا چهار:OSCEدکتر قجه ریزی     استاد: دکتر سمنانی

12- 11

Text review

29/7/97

کنگره روانپزشکی

6/8/97

9:15 –8:15

ژورنال: دکتر یوسفی       استاد سوپروایزر: دکتر نیشابوری

10:45 –9:30

سال1:کلاس فورمولاسیون تشخیصی    استاد: دکتر نیشابوری

OSCEسال 2 تا 4 دکتر فاتحی      استاد: دکتر حمدیه

12- 11

Text review

13/8/97

9:15 –8:15

ژورنال: دکتر دنبلی     استاد سوپروایزر:  دکتر صمیمی

12 9:30

جلسه شورای گروه

20/8/97

9:15 8:15

سخنرانی

10:45 –9:30

 ژورنال: دکتر اکبری       استاد سوپروایزر:  دکتر واثق

12- 11

سال دو تا چهار:OSCEدکتر امینی      استاد: دکتر ظهیرالدین

سال1: کلاس مصاحبه 3- برقراری ارتباط با بیمار و ارتباط غیرکلامی/ دکتر رازجویان

14-13

Text review

27/8/97

9:15 –8:15

Case report  دکتر تابش

 

10:45 –9:30

سال دو تا چهار:دکتر دانایی    Mini – cexاستاد: دکتر صمیمی

سال 1:کلاس مصاحبه 4 –همدلی با بیمار      استاد: دکتر خادمی

 

12- 11

Group supervision  استاد: دکتر واثق

14-13

Text review

4/9/97

تعطیل

11/9/97

9:15 8:15

سخنرانی

10:45 –9:30

 ژورنال: دکتر معتقد           استاد سوپروایزر: دکتر وزیری

12- 11

سال دو تا چهار:OSCEدکتر ماهورام      استاد: دکتر واثق

سال1:کلاس مصاحبه 5 آموزش بیمار، فیدبک، مذاکره برای برنامه درمانی، استاد: دکتر نیشابوری

 

18/9/97

9:15 –8:15

ژورنال: دکتر صادقیان      استاد سوپروایزر : دکتر شمس

10:45 –9:30

سال دو تا چهار:     Mini – cexاستاد: دکتر شمس   دکتر برزگر

کلاس مصاحبه6 / مصاحبه با بیمارمبتلا به سایکوز  مقاوم به درمان      استاد: دکتر سمنانی

12- 11

Group supervision    استاد: دکتر خادمی

14-13

Text review

25/9/97

9:15 8:15

سخنرانی

10:45 –9:30

Case report  دکتر موسوی پور

12- 11

سال دو تا چهار: OSCEدکتر حسینی            اساتید گروه اطفال

سال1: کلاس مصاحبه 7. مصاحبه با بیمار حاشیه پرداز و مانیک/ استاد: دکتر ظهیرالدین

14-13

Text review

2/10/97

9:15 –8:15

ژورنال: دکتر علم بیگی    استاد سوپروایزر : دکتر حمدیه

10:45 –9:30

سال دو تا چهار: :Mini – cexدکتر امینی       استاد: دکتر نیشابوری

سال1:مصاحبه8 / مصاحبه با بیمارمبتلا به اختلال شخصیت / استاد دکتر شمسی

12- 11

Group supervisionدکتر یاسمی

14-13

Text review

9/10/97

9:15 8:15

سخنرانی

10:45 –9:30

ژورنال: دکتر مصطفی نژاد     استاد سوپروایزر: دکتر وزیری

12- 11

سال دو تا چهار: OSCEدکتر باتقوا     استاد سوپروایزر:دکتر ظهیرالدین

14-13

Text review

16/10/97

9:15 –8:15

ژورنال: رزیدنت سال 1     استاد سوپروایزر: دکتر صمیمی

10:45 –9:30

سال دو تا چهار:  Mini – cex  دکتر عرب زاده   استاد: دکتر واثق

14-13

Text review

23/10/97

9:15 8:15

سخنرانی

10:45 –9:30

ژورنال: دکتر سیف       استاد سوپروایزر: دکتر ظهیرالدین

12- 11

Mini – cexدکتر برزگر     استاد: دکتر سمنانی

14-13

Text review

30/10/97

9:15 –8:15

Case reportدکتر نظری

10:45 –9:30

OSCEدکتر عرب زاده     استاد: دکتر صدر

12- 11

Group supervision  دکتر واثق

 

14-13

Text review

7/11/97

9:15 8:15

سخنرانی

10:45 –9:30

Mini – cex: دکتر ماهورام     استاد: دکتر بنی هاشم

12- 11

Text review

14/11/97

9:15 –8:15

ژورنال: دکتر احمدی     استاد سوپروایزر: دکتر بنی هاشم

11:309:30

جلسه شورای گروه

21/11/97

9:15 8:15

سخنرانی

11:30 –10:30

Case report

13-12

Text review

28/11/97

9:15 –8:15

ژورنال: رزیدنت سال 1     استاد سوپروایزر: دکتر واثق

10:45 –9:30

OSCEدکتر ظهوری      استاد: دکتر شمس

12- 11

Group supervision   دکتر صمیمی

14-13

Text review

5/12/97

9:15 8:15

سخنرانی

10:45 –9:30

Mini – cex: دکتر حسینی      استاد سوپروایزر: استاد نیشابوری

12- 11

Group supervision    دکتر شمسی

14-13

Text review

12/12/97

9:15 –8:15

ژورنال: دکتر حاجی بابایی      استاد سوپروایزر: دکتر صدر

10:45 –9:30

OSCE: د کتر ماهورام       استاد: دکتر وزیری

12- 11

Text review

19/12/97

9:15 8:15

سخنرانی

10:45 –9:30

ژورنال: رزیدنت سال 1       استاد: دکتر وزیری

12- 11

Mini – cexدکتر قجه ریزی     استاد: دکتر ظهیرالدین

14-13

Text review

26/12/97

9:15 –8:15

Case reportدکتر علم بیگی

10:45 –9:30

OSCE: دکتر عرب زاده       استاد: دکتر سمنانی

12- 11

Group supervision      دکتر شمس

14-13

Text review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی دستیاران روانپزشکی

پنجشنبه شش ماهه دوم 1397

تاریخ

ساعت

بحث

دستیاران

استاد

5/7/97

12-8:30

Text reviewاسکیزوفرنیا امتحان

تمام دستیاران

دکتر وزیری

12/7/97

10-8:30

مصاحبه با کودک و نوجوان

تمام دستیاران

دکتر داوری

12- 10:30

رواندرمانی CBT

سال 2 و 3

دکتر صمیمی

19/7/97

10-8:30

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

12-8

علامت شناسی

سال یک

دکتر ظهیرالدین

12- 10:30

رواندرمانی CBT

سال 2 و 3

دکتر صمیمی

26/7/97

کنگـره روانپـزشکـی

 

3/8/97

10-8:30

پسیکوفارماکولوژی 1

تمام دستیاران

دکتر صدر

12- 10:30

کلیات اورژانس های روانپزشکی

سال یک

دکتر نیشابوری

 

Text review

سال 2 به بعد

دکتر وزیری

10/8/97

10-8:30

پسیکوفارماکولوژی2

تمام دستیاران

دکتر صدر

12- 10:30

کلیات اختلالات سایکوتیک

سال یک

دکتر خردمند

 

Text review

سال 2 به بعد

دکتر وزیری

24/8/97

 

 

 

 

1/9/97

10-8:30

کارگاه سوگ

تمام دستیاران

دکتر عربگل

 

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

8/9/97

10-8:30

کاتاتونیا

تمام دستیاران

دکتر سمنانی

12- 10:30

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

15/9/97

10-8:30

EMDR

تمام دستیاران

دکتر ظهیرالدین

12- 30/10

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

22/9/97

11-8:30

کلیات اختلالات خلقی

سال یک

دکتر صمیمی

 

Text review

کلیه دستیاران

دکتر وزیری

29/9/97

امتحان پرارتقای اول تمامی دستیاران

6/10/97

11-8:30

NSSI(Non Suieida selfing)

در کودک و نوجوان

تمام دستیاران

گروه اطفال

13/10/97

 

 

 

 

20/10/97

10-8:30

مبانی طبقه بندی در روانپزشکی

تمام دستیاران

دکتر یاسمی

12- 10:30

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

27/10/97

10-8:30

Brain computer interface

تمام دستیاران

دکتر سمنانی

12- 10:30

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

4/11/97

10-8:30

تبارشناسی رواندرمانی

تمام دستیاران

دکتر یاسمی

11/11/97

10-8:30

Neuroradiology

تمام دستیاران

گروه نرولوژی

18/11/97

 

 

 

 

25/11/97

10-8:30

خانواده درمانی

سال 3

دکتر رازجویان

12- 10:30

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

2/12/97

10-8:30

خانواده درمانی

سال 3

دکتر رازجویان

 

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

9/12/97

10-8:30

خانواده درمانی

سال 3

دکتر رازجویان

12- 10:30

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

16/12/97

 

امتحان پره ارتقای دوم تمامی دستیاران

 

23/12/97

12-8

خانواده درمانی

سال 3

دکتر رازجویان

 

برنامه آموزشی

دستیاران تخصصی روانپزشکی

یکشنبه شش ماهه اول 1398

تاریخ

برنامه

18/1/98

ژورنال: دکتر موسوی پور       استاد سوپروایزر: دکتر صمیمی

Text review   استاد   نیشابوری

Mini cex    دکتر دانایی    استاد: دکتر صدر

25/1/98

ژورنال:  دکتر بابازاده     استاد: دکتر وزیری

Osce   دکتر باتقوی    استاد: دکتر سمنانی

Text review     استاد: نیشابوری

1/2/98

تعطیل

8/2/98

ژورنال: دکتر اسدپور        استاد سوپروایزر: دکتر شمس

  Mini cex  دکتر قجه ریزی    استاد: دکتر وزیری

سوپرویژن  گروهی    استاد:  دکتر شمسی

Text review    استاد : دکتر نیشابوری

15/2/98

سخنرانی

Case report  دکتر سامانی     استاد: وزیری

Osce  دکتر فاتحی     استاد: دکتر وزیری

  Text review  استاد : نیشابوری

22/2/98

امتحان    Mini cex

29/2/98

امتحان  Osce

5/3/98

تعطیل

12/3/98

ژورنال: دکتر فندرسکی           استاد سوپروایزر: دکتر ظهیرالدین

  سوپرویژن  گروهی    استاد:  دکتر واثق

Text review       استاد: دکتر نیشابوری

19/3/98

سخنرانی :

Case report    دکتر معتقد    استاد : دکتر واثق

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

26/3/98

ژورنال:  دکتر موسوی پور     استاد: دکتر صمیمی

کلاس eating disorder   استاد : دکتر بنی هاشم

Text review       استاد: دکتر نیشابوری

2/4/98

طالقانی

Case report  دکتر موید    استاد: دکتر شمس

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

9/4/98

ژورنال:  دکتر میرحسینی     استاد: دکتر وزیری

RTMS    استاد: دکتر بنی هاشم

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

16/4/98

Case report    دکتر چراغی    استاد: دکتر صدر

Osce  دکتر صفرزاده     استاد: دکتر وزیری

Text review    استاد: دکتر وزیری - دکتر نیشابوری

 

 

 

23/4/98

ژورنال:  دکتر مرتاضیان     استاد: دکتر واثق

سوپرویژن  گروهی    استاد:  دکتر شمس

Mini cex    دکتر احمدی    استاد: دکتر صمیمی

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

30/4/98

Case report    دکتر یوسفی    استاد: دکتر شمس  

Osce  دکتر ایلیایی    استاد: دکتر سمنانی

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

6/5/98

ژورنال:  دکتر اکبرزاده     استاد: دکتر سمنانی

کارگاه سکس  استاد: دکتر مظاهری   فقط سال سوم

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

Case report    دکتر مخترع    استاد: دکتر خردمند

13/5/98

سوپرویژن  گروهی    استاد:  دکتر پورغلامی

Case report    دکتر اسدپور    استاد: دکتر ظهیرالدین

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

20/5/98

ژورنال:  دکتر نظری     استاد: دکتر صمیمی

Osceدکتر احمدی    استاد: دکتر ظهیرالدین

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

27/5/98

Case report    دکتر خراسانی    استاد: دکتر صدر

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

Mini cex    دکتر گلستانی    استاد : دکتر شمس

3/6/98

طالقانی

ژورنال:  دکتر صفرزاده سال 1    استاد: دکتر حمدیه

Case report    دکتر علم بیگی    استاد: دکتر فرهادی نسب

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

Osce   دکتر العفی       استاد: دکتر نیشابوری

10/6/98

Case report    دکتر احمدی    استاد: دکتر ظهیرالدین

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

Mini cex    دکتر مصطفی نژاد    استاد: دکتر شمسی

17/6/98

ژورنال:  دکتر علم بیگی    استاد: دکتر واثق

سوپرویژن  گروهی    استاد:  دکتر یاسمی

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

Osce   دکتر صادقیان     استاد: دکتر وزیری

24/6/98

Case report    دکتر سیف    استاد: دکتر صمیمی

Mini cex     دکتر صادقی پور     استاد: دکتر واثق

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

31/6/98

ژورنال:  دکتر یونسی    استاد: دکتر سمنانی

Osce  سکس    استاد: دکتر بنی هاشم

Text review    استاد: دکتر نیشابوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی دستیاران روانپزشکی

پنجشنبه شش ماهه اول 1398

تاریخ

بحث

دستیاران

استاد

22/1/98

زوج درمانی

دستیاران سال 3

دکتر رازجویان

Text review

 

دکتر وزیری

5/2/98

روان درمانی

سال 1 اجباری

دکتر شمسی

روان درمانی تحلیلی

سال 2 اجباری

دکتر شمسی

زوج درمانی

اجباری سال 3  

دکتر رازجویان

12/2/98

زوج درمانی

سال 3 اجباری

دکتر رازجویان

Text review

 

دکتر وزیری

19/2/98

 

 

 

26/2/98

امتحان پره ارتقاء

 

 

2/3/98

روان درمانی

سال 1 اجباری

دکتر شمسی

روان درمانی

سال  2  اجباری

دکتر شمسی

 

Text review

 

دکتر وزیری

9/3/98

Text review

 

دکتر وزیری

16/3/98

تعطیل

 

 

23/3/98

روان درمانی

سال 1 اجباری

دکتر شمسی

روان درمانی

سال 2 اجباری

دکتر شمسی

 

Text review

 

دکتر وزیری

30/3/98

روان درمانی

سال 2 اجباری

دکتر پورغلامی

روان درمانی

سال 1 اجباری

دکتر پورغلامی

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

6/4/98

روان درمانی

سال 1 اجباری

دکتر پورغلامی

روان درمانی

سال 2 اجباری

دکتر شمسی

Text review

 

دکتر وزیری

13/4/98

 

 

 

20/4/98

امتحان ارتقاء

 

 

27/4/98

روان درمانی

سال 1 اجباری

دکتر صمیمی

روان درمانی

سال 1 اجباری

دکتر پورغلامی

روان درمانی

سال 2 اجباری

دکتر پورغلامی

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

3/5/98

روان درمانی

سال 1 اجباری

دکتر صمیمی

روان درمانی

سال 2

دکتر شمسی

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

10/5/98

روان درمانی

سال 1

دکتر صمیمی

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

17/5/98

روان درمانی

سال 2

دکتر پورغلامی

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

24/5/98

 

 

 

31/5/98

روان درمانی

سال 1 اجباری

دکتر صمیمی

روان درمانی

سال 2 اجباری

دکتر پورغلامی

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

7/6/98

روان درمانی

سال 1

دکتر صمیمی

روان درمانی

سال 2 اجباری

دکتر پورغلامی

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

14/6/98

روان درمانی

سال 1

دکتر صمیمی

روان درمانی

سال 2 اجباری

دکتر پورغلامی

 

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

21/6/98

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

28/6/98

Text review

تمام دستیاران

دکتر وزیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی

دستیاران تخصصی روانپزشکی

یکشنبه شش ماهه دوم 1398

تاریخ

برنامه

7/7/98

طالقانی

Case report  دکتر علم بیگی       استاد : دکتر فرهادی نسب

Mini – cexدکتر گلستانی     استاد: دکتر شمسی

دمانس با رویکرد درمانی دکتر فرهادی نسب   جلسه 1 

خلاصه درمان های دارویی   استاد: دکتر حمدیه

14/7/98

ژورنال: دکتر محمدخانی سال 2     استاد: دکتر  واثق

OSCE   دکتر صفرزاده   استاد: دکتر پورغلامی   

RTMs  دکتر عظیمی

کلاس اعتیاد      استاد: دکتر شمس

سوپرویژن گروهی دینامیک   استاد: دکتر پورغلامی

21/7/98

ژورنال: دکتر اسدپور        استاد سوپروایزر: دکتر بنی هاشم

Mini – cex  دکتر العفی  استاد: دکتر صمیمی

تست های روانشناسی  خانم رجبی

RTMsدکتر عظیمی

28/7/98

ژورنال:  دکتر جمشید فر     استاد: دکتر صدر 

OSCE  دکتر ایلیایی   استاد: دکتر شمس

سوپرویژن گروهی CBT  استاد: دکتر یاسمی

RTMs دکتر عظیمی

5/8/98

تعطیل

 

12/8/97

ژورنال: دکتر موسی پور سال 3    استاد: دکتر سمنانی

OSCE:  دکتر گلستانی   استاد: دکتر وزیری

کلاس تست های نورسایکتری    استاد: دکتر شمس

تست های روانشناسی  خانم رجبی

سوپرویژن گروهی دینامیک   استاد: دکتر شمسی

19/8/98

Case reportسال 2   دکتر میرحسینی   استاد: دکتر پورغلامی

Mini – cex  دکتر مکی   استاد: دکتر نیشابوری

تست های نوروسایکیتری    استاد: دکتر شمس

کلاس  OSCE      استاد: دکتر وزیری

کلاس EEG      جلسه اول    استاد: دکتر سمنانی

26/8/98

ژورنال: دکتر لعل   سال 2     استاد: دکتر وزیری  

OSCE:  دکتر صادقیان  استاد: دکتر شمسی

انتخاب داروها در بارداری   استاد: دکتر صدر

سوپرویژن گروهی CBT  استاد: دکتر واثق

کلاس EEG      استاد: دکتر سمنانی  جلسه 2

 

 

 

3/9/98

طالقانی

Case reportدکتر صفرزاده سال 2   استاد: دکتر ظهیرالدین

  Mini – Sexدکتر مصطفی نژاد   استاد: دکتر مظاهری

Borderline  دکتر یاسمی جلسه 1

کلاس Time management  جلسه 1  استاد:  دکتر یاسمی

درمان دارویی سالمندان    استاد: دکتر فرهادی نسب

حافظه     دکتر معتضدیان

10/9/98

Case report   دکتر مغانلو سال 2   استاد: دکتر حمدیه

OSCE:  دکتر صادقی پور    استاد: دکتر وزیری

تست های روانشناسی  3  خانم رجبی

سوپرویژن گروهی دینامیک     استاد: دکتر پورغلامی

کلاس  OSCE      استاد: دکتر وزیری

کلاس EEG   استاد: دکتر سمنانی جلسه ی 3

17/9/98

ژورنال:   دکتر خراسانی  سال 2   استاد: دکتر وزیری

  Mini – cexدکتر یوسفی  استاد: دکتر شمس

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر نیشابوری

کلاس EEG   استاد: دکتر سمنانی جلسه ی 4

24/9/98

دکتر بابازاده  سال 2    استاد: دکتر سمنانی

OSCE:   دکتر اکبری    استاد: سمنانی

سوپرویژن گروهی CBT    استاد: خادمی

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر وزیری

کلاس EEG     استاد: دکتر سمنانی جلسه ی 5

1/10/98

طالقانی

Case report  دکتر اکبرزاده سال2    استاد: دکتر صمیمی   

  Mini – cexدکتر صفرزاده   استاد: دکتر بنی هاشم

Borderline   استاد: دکتر یاسمی جلسه ی 2

کلاس Time management  جلسه 2  استاد:  دکتر یاسمی

دمانس  جلسه 2    استاد: دکتر فرهادی نسب

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر شمسی

دلیریوم    استاد: دکتر بنی هاشم

8/10/98

ژورنال: دکتر جمشیدفر رزیدنت سال 3     استاد سوپروایزر: دکتر ظهیرالدین

OSCE:   دکتر مصطفی نژاد   استاد:  دکتر ظهیرالدین

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر نیشابوری

سوپرویژن گروهی دینامیک     استاد: دکتر شمسی

15/10/98

ژورنال:  دکتر سامانی  سال 2   استاد: دکترصمیمی

  OSCE  سال 4    استاد: دکتر وزیری

  OSCEدکتر  یوسفی    استاد: گروه اطفال

22/10/98

Case reportدکتر ناصری  سال 2    استاد: دکتر صدر

OSCEدکتر احمدی     استاد: دکتر صدر

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر وزیری

سوپرویژن گروهی CBT    استاد: دکتر یاسمی

29/10/98

ژورنال:  دکتر مخترع  سال 2     استاد: دکتر واثق

Mini – cex: دکتر ایلیایی     استاد: دکتر  ظهیرالدین 

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر شمسی

انتخاب آنتی سایکوتیک ها     استاد: دکتر صدر

6/11/98

طالقانی

ژورنال: دکتر تابش  سال 3      استاد سوپروایزر: دکتر مظاهری 

OSCE  دکتر صفرزاده    استاد: دکتر نیشابوری

درمان   Borderline  دکتر یاسمی جلسه ی 3

Eatihdish    استاد: دکتر بنی هاشم

13/11/98

Case report    ژورنال: دکتر یونسی سال 2    استاد : دکتر شمس    

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر وزیری

  Mini – cexدکتر گلستانی   استاد: دکتر سمنانی

20/11/98

ژورنال: دکتر موید رزیدنت سال 2     استاد سوپروایزر: دکتر پورغلامی 

OSCEدکتر احمدی    استاد: دکتر وزیری 

سوپرویژن گروهی CBT  استاد: دکتر واثق

27/11/98

ژورنال: دکتر ناصری سال 2     استاد: دکتر شمس

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر وزیری

OSCE: دکتر ایلیایی      استاد سوپروایزر: گروه اطفال

4/12/98

طالقانی

Case reportدکتر حاجی بابایی سال 3     استاد سوپروایزر: دکتر یاسمی

OSCE: د کتر العفی           استاد: دکتر مظاهری

درمان   Borderline       استاد: دکتر یاسمی جلسه ی 4

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر شمسی

مواد       استاد: دکتر بنی هاشم

11/12/98

ژورنال: دکتر صفرزاده  رزیدنت سال 2      استاد: دکتر شمس

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر نیشابوری

Mini – cexدکتر صادقیان      استاد: دکتر صمیمی

18/12/98

تعطیل

25/12/98

ژورنال: دکتر مولایی سال 2        استاد سوپروایزر: دکتر صدر

OSCE: دکتر گلستانی       استاد: دکتر سمنانی

کلاس  OSCE  سال 4    استاد: دکتر وزیری

سوپرویژن گروهی دینامیک      استاد: دکتر خادمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشی دستیاران روانپزشکی

پنجشنبه شش ماهه اول 1398

4/7/98

کارگاه abuse  گروه اطفال

11/7/98

کارگاه سوگ    دکتر عربگل

18/7/98

مصاحبه با بیمار حاشیه پرداز    سال 1    9 صبح لغایت 13   استاد: دکتر ظهیرالدین /

Empathy     استاد: دکتر خادمی

23/8/98

مصاحبه با بیمار قانونی   همه دستیاران   9 صبح لغایت 14    استاد: دکتر ظهیرالدین

28/9/98

کارگاه NSSI     گروه اطفال

 

 

 ژورنال كلاب (Journal Clubs):

زمان : يكشنبه ها  9:00-8:30

     جلسات با مديريت یکی از اساتیدبرپا شده و حضور دستياران الزامي است . مباحث مورد بحث از ژورنالهاي مختلف و جديد روانپزشكي انتخاب شده و بصورت برنامه شش ماهه در اختيار دستياران قرار مي گيرد . معرفي مقالات ژورنال توسط دستياران بر اساس برنامه تنظيم شده انجام مي گيرد. در حال حاضر دستياران براي انتخاب مبحث مورد نظر با استاد مسئول مشورت نموده و موظفند تا مقالات و متون مربوط به مبحث مورد بحث را نيز مرور نمايند .

 

 

 سخنراني علمی  (Scientific Lectures ):

زمان : يكشنبه ها 12:00 11:00

در جلسه فوق  يكي از سخنرانان كه معمولاً از گروه روانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي و يا ساير دانشگاههاي شهر تهران و ساير رشته هاي پزشكي دعوت شده اند به اداي سخنراني مي پردازند . برای اطلاعات بیشتر به جدول بالا مراجعه نمایید

 

جلسه معرفي بيمار (case report):

زمان : يكشنبه ها 12:00 11:00

مسئوليت معرفي بيمار درجلسات فوق بر عهده دستياران مي باشد كه باهماهنگي با يكي از اساتيد بانجام مي رسد . براي انجام اين مهم دستياران از قبل به گردآوري پرونده و اسناد بيماران پرداخته و با بيمار و خانواده وي جهت تكميل پرونده مصاحبه مي كنند . در جلسه فوق ابتدا بيمار معرفي شده و سپس اساتيد به مصاحبه با بيمار در حضور جمع مي پردازند . معمولاً اين جلسات بمنظور معرفي موارد نادر و جالب ، بررسي بيمار از نظر تشخيصي و يا بررسي برنامه درماني بيمار صورت مي گيرد و منشأ آموزش ارزشمندي براي دستياران است . اين برنامه نقش ويزيت  جمعي ( Grand Round )را در آموزش كلينيكي دارد .دستياراني كه در بيمارستان طالقاني هستند موظفند بيماران آن بيمارستان را معرفي كنند . این جلسات بصورت یک هفته در میان برگزار می شوند.

 

مصاحبه باليني دستیاران تمام رده ها(mini CEX):

زمان : يكشنبه ها  11:00 10:00

در اين جلسات به طور متناوب در روزهاي فوق تشكيل مي شود دستياران موظفند در حضور اساتيد يك بيمار را ويزيت كرده و فرمولاسيون تشخيصي و درماني خود را مطرح نمايند.

 

آزمون OSCE

زمان : يكشنبه 11:00 10:00

در این جلسات دستیاران در ایستگاههای تعبیه شده برای این آزمون قرار گرفته و پاسخ سوالات مطروحه  را به ناظر ایستگاه ارائه می دهند

 

 

 نظارت گروهی روان درمانی

زمان: يكشنبه ها : 00: 11 - 30: 9

این برنامه آموزشی جدا از برنامه سوپرویژن های انفرادی دستیاران بوده و امکان تبادل نظرات و دیدگاه ها را بویژه برای بیماران با اختلالات پیچیده تر تحت نظارت مستقیم دو تن از اساتید میسر می کند. کلاس فوق برای دستیاران سال دو به بالا می باشد.

 

کلاس های آموزشی:

زمان: پنجشنبه ها : 12-8

کلاس های مختلف آموزش تئوری دستیاران در سال های مختلف با برنامه ریزی که در ابتدای هر نیم سال انجام می شود، برگزار می شود. کلاس ها و کارگاه ها شامل:

 1. کلاس مصاحبه
 2. کلاس اصول سایکوفارماکولوؤی
 3. کارگاه آموزش خانواده
 4. کارگاه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا
 5. کارگاه سوگ
 6. کارگاه جستجوی علمی اینترنتی و پزشکی مبتنی بر شواهد
 7. کلاس اصول روان درمانی
 8. کلاس گروه درمانی
 9. کلاس روان درمانی رفتاری - شناختی
 10. کلاس روان درمانی پویا (اصول اولیه و پیشرفته)
 11. خانواده درمانی
 12. زوج درمانی
 13. آشنایی با سایکومتری
 14. کلاس روان درمانی حمایتی
 15. کلاس های مرور منابع
 16. کلاس های اساتید درخصوص موضوعات مختلف روانپزشکی

 

توجه: برنامه های آموزشی در اولین یکشنبه هر ماه در بیمارستان طالقانی برگزار می شود

 

گزارش شش ماهه از عملکرد گروه روانپزشکی جامعه نگر

در دوره شش ماهه روانپزشکی جامعه نگر که برای دستیاران روانپزشکی سال سوم برگزار می شود، دستیاران در روزهای دوشنبه وسه شنبه به طور ثابت ودرسایر روزها درصورت نیاز در برنامه های مختلف حضوریافته از آموزش های تئوری و عملی متعدد در حوزه روانپزشکی جامعه نگر برخوردارمیگردند.اساس کار برپایه کارگروهی طراحی میشود و تهیه گزارش وبازخورد های فردی وگروهی درهرجلسه درمورد فعالیت های مختلف انجام میشود.

دراین بخش خلاصه ای از کار شش ماهه دوم سال نودوپنج مربوط به دستیاران زیر ارایه میشود

دکترها: ذوالفقاری،امیرلطیفی،برنا،مکوندی،ستاری،فاضلی

·      آموزش مهارت های زندگی وبهداشت روان در مدارس:

آموزش مهارت های ده گانه زندگی از موضوعات موثر در سلامت روان جامعه محسوب می شود. در این برنامه دستیاران روانپزشکی جامعه نگر به همراه دکتر خادمی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان به صورت هفتگی در یکی از دبستان های تهران حضور یافته و با طراحی بازی های کودکانه، استفاده از روش های بارش فکر، ایفای نقش، مدل،وسایر روش ها به آموزش مهارت های زندگی در گروه هدف مقطع دوم دبستان پرداختند.پس از هربرگزاری، درجلسه ای دستیاران بازخوردهای خودرا درمورد نحوه ی اجرا ومیزان نزدیک شدن به هدف و میزان تاثیر برکودکان ارایه میدادند وخود مهارت ها برای دستیاران مورد بحث قرار میگرفت.در این برنامه دستیاران ضمن آشنایی وتمرین این مهارت ها،  مهارت برنامه ریزی واجرا رانیز تمرین کردند 

·   آشنایی با مرکز سلامت روان جامعه نگر وشرکت فعال دربرنامه های ویزیت درمنزل و پی گیری های پس از ترخیص:

 این مرکز که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد ، به ارایه خدمات سلامت روان در منطقه تحت پوشش می پردازد. در دوره آموزشی جامعه نگر ، دستیاران روانپزشکی با این مرکز همکاری داشتند و طی برنامه ویزیت در منزل و پیگیری تلفنی تحت نظارت دکتر محتشم ودکتر خادمی وباهمکاری خانم ظهرابی روانشناس، به ارایه مراقبت های پس از ترخیص برای بیماران روانپزشکی ساکن منطقه تحت پوشش درمنزل بیماران ودرمرکز پرداختند وبانحوه مدیریت این خدمات و CMHC  آشنا شدند

 

·       طرح بیمارستان دوستدار بیمار:

 این طرح تحقیقاتی که با نظارت و راهنمایی جناب آقای دکتر یاسمی در حال انجام است با هدف افزایش کیفیت ارایه خدمات پزشکی بیمارستانی طراحی شده است. پروپوزال اولین مرحله که بررسی وضعیت موجود بود توسط دستیاران طراحی شد همچنین طراحی واعتبار سنجی پرسشنامه شاخص های رفتاری و ساختاری انجام شد

·       شرکت در برنامه کمک به زنان آسیب پذیر:

در این برنامه یکی از دستیاران روانپزشکی ماهانه در مرکز مربوطه، به ویزیت قشر خاصی از زنان آسیب پذیر مراجعه کننده پرداخت. موارد نیازمند درمان مورد درمان دارویی قرار گرفتند و یا جهت روان درمانی معرفی شدند.درپایان دوره دستیاران ضمن مطالعه وتبادل نظر، بامرور مقالات ، گزارشی دراین زمینه تهیه کردند.

 

·       شرکت در برنامه آموزش مربیان کودکان کار:

مشکلات مرتبط با کودکان کار و خیابان در سال های اخیر به یکی از آسیب های جدی کلان شهرها تبدیل شده است. دستیاران روانپزشکی به مطالعه و بررسی آسیب های این پدیده و ارایه راهکارهای موجوداز دیدگاه روانپزشکی جامعه نگر پرداختند. از یکی از مدارس کودکان کار وبی بضاعت بازدیدکردند همچنین گروه روانپزشکی جامعه نگر کارگاه آموزشی برای تعدادی از اعضای انجمن های غیر دولتی حمایت کننده کودکان کار برگزار کرد. سرفصل های این کارگاه ها عبارتند از: آسیب شناسی کودکان کار و خیابان و رفتارهای پرخطر نوجوانی، مهارت های ارتباطی و تکنیک های تغییر رفتار.

·       کارگاه روان و رسانه :

 این کارگاه طی دوره پنج روزه صبح وبعدازظهر در آبان ماه سال جاری در دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برای دستیاران روانپزشکی  دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، بهزیستی، قزوین و همدان برگزار شد ومورد استقبال دستیاران روانپزشکی قرار گرفت. با توجه به نقش برجسته رسانه در کاستن از انگ بیماری های روانپزشکی در این دوره سعی شد دانش رسانه ای دستیاران روانپزشکی افزایش یابد. موضوعاتی چون نظریه های ارتباطات، ارتباطات سلامت و اهمیت آن، روزنامه نگاری علم و طرز ساده سازی محتوای علمی برای عموم، تکنیک های مصاحبه با روزنامه نگاران حرفه ای علم، راهنمایی برای پادکست سازی در حوزه روانپزشکی و ..... در این کارگاه مطرح شد. در پایان دوره فوکوس گروپ توسط دکتر حاجبی مدیر محترم دفتر سلامت روان وزارت بهداشت انجام شد و شرکت کنندگان به ارایه پیشنهادات و انتقادات در رابطه با کارگاه فوق پرداختند.

·      آشنایی با برنامه های بازگشت بیماران به جامعه درمرکز توانبخشی طلوع

دستیاران ضمن آشنایی بابرنامه های بازگشت به اجتماع، از آموزشهای پربار دکتر طاهرخانی رییس محترم مرکز برخوردار شدند و با زندگی گروهی بیماران مزمن درخانه بیماران آشناشدند

 

·      برنامه های آموزشی تئوری:

دستیاران در هرماه برگزاری ژورنال وارائه درس در زمینه های مختلف روانپزشکی جامعه نگر داشتند ازجمله تاریخچه واهداف این حوزه، انواع خدمات در سطوح مختلف، سیاست درهای باز در بستری های روانپزشکی،اقتصاد سلامت روان و چگونگی بازخورد به سیستم واثرات آن

·      سایر برنامه ها:

-       آشنایی بابرنامه های کلان سلامت روان باحضور در اداره سلامت روان وزارت بهداشت

-       سخنرانی دستیاران با موضوع مهارت های ارتباط با نوجوانان برای والدین همراه با اجرای سناریو در وزارت ارتباطات

-    اجرای چند سخنرانی برای والدین درمدارس باموضوعات مختلف ازجمله مهارت های زندگی،بلوغ، فضای مجازی

-    آشنایی با برنامه مشاوره تلفنی با همکاری سرکارخانم دکتر رسولیان از اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران

-    بازدید از انجمن امید باور (انجمن غیر دولتی کودکان اوتیسم) و آشنایی با برنامه های اینگونه انجمن ها

-     شرکت و اجرای سناریو در کارگاه ارتباط پزشک بیمار برای اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-       اجرای کارگاه ارتباط پزشک وبیمار برای دانشجویان پزشکی

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.